Kroniske sygdomme

Måske Tai Chi kan være en motionsform for dig ?

Det kræver naturligvis en kvalificeret instruktør og en vilje til at prøve Tai Chi af i en periode, så gevinster kan opnås.

Tai Chi er en traditionel kinesisk motionsform, som også er populær i vestlige kulturer, ikke mindst hos ældre mennesker, fordi bevægelserne er langsomme og flydende med overvejende lavt til moderat intensitets niveau. Tai Chi involverer styrke, balance/postural kontrol, koncentration, afspænding og åndedrætskontrol. Ældre mennesker har ofte flere kroniske lidelser, og forfatterne til et systematisk oversigtsstudie fandt det derfor relevant at undersøge, om Tai Chi er en effektiv træningsform til personer med kroniske lidelser som kræft, artrose, hjerteinsufficiens og KOL.

Tai Chi kan forbedre fysisk funktion ved kræft, artrose, hjertesufficiens og KOL og træningsformen er velegnet til ældre med en eller flere kroniske sygdomme. Tai Chi kan være et relevant supplement til anden behandling.
læs hele artiklen her 

https://www.fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-3-2016/forskningsnyt 

Parkinsons sygdom udvikles på grund af en gradvis ødelæggelse af hjerneceller 

Ødelæggelsen går særligt ud over de celler, som udskiller signalstoffet dopamin. Mangel på dopamin giver langsomme og træge bevægelser, stivhed i arme og ben samt rysten i hvile. Denne rysten rammer i særlig grad hænderne.

I starten er symptomerne uklare. De opstår ofte først i den ene halvdel af kroppen, for derefter at sprede sig til den anden side. Sygdommen starter ofte med rysten, og efterhånden kommer der nedsatte bevægelser og stivhed i musklerne. Efter nogle år kommer der ofte dårlig balance.

Det er meget vigtigt at være fysisk aktiv, når man har Parkinsons sygdom. Træning og øvelser vil ikke standse sygdommen, men gør, at man får et overskud til bedre at klare udfordringer som muskelsvaghed, besvær med at gå og problemer med balancen. Man kan ofte opleve, at symptomerne forbedres ved fysisk aktivitet og træning. 

Kilde: sundhed.dk

Tai chi kan hjælpe med at bremse symptomerne på Parkinsons sygdom i flere år, antyder en kinesisk undersøgelse.

Et forsøg med mennesker med Parkinsons, der praktiserede tai chi i seks måneder, fandt større forbedringer i gang, kropsholdning og balance end dem, der ikke var på programmet.

Tai Chi kan bruges til at håndtere Parkinsons på lang sigt og forlænge livskvaliteten.

Tai Chi and Parkinson’s (youtube.com) se en gruppe der træner

Hvad er fibromyalgi?
Fibromyalgi er en sygdom, hvor forstyrrelser i centralnervesystemet medfører en række forskellige symptomer, hvoraf udbredte, diffuse smerter, der har varet i mindst 3-6 måneder er udgangspunktet for diagnosen. Men kendetegnede for fibromyalgiramte er, at der samtidigt også er mange andre symptomer, fx hurtig udtrætning, kognitive forstyrrelser i form af bl.a. koncentrations- og hukommelsesbesvær, dårlig søvnkvalitet, svækket immunforsvar, irritabel tyktarm, smerter i underlivet, tørre slimhinder og i nogle tilfælde også psykiske reaktioner.
Kilde: Dansk Fibromyalgi Forening https://www.fibromyalgi.dk/ 

Måske Tai Chi kan være en motionsform for dig med fibromyalgi?Det kræver naturligvis en kvalificeret instruktør og en vilje til at prøve Tai Chi af i en periode, så gevinster kan opnås.

Her følger et lille uddrag af tidligere undersøgelser, der har vist, at Tai Chi kan være effektiv for mennesker med fibromyalgi.
Ikke-medicinsk behandling af fibromyalgi – især motion – er en væsentlig del af behandlingen. Men det sidste, folk med denne tilstand ønsker, er at træne! Deres smerter og træthed gør at fysisk aktivitet mere er ønsketænkning end virkelighed. Alligevel antyder undersøgelser, at så længe folk starter “lavt og langsomt” (træner med lav intensitet og i kort varighed og meget gradvist øger begge), kan fysisk aktivitet tolereres og endda nydes.
En undersøgelse sammenlignede to typer fysisk aktivitet blandt personer med fibromyalgi: aerob træning (eksempelvis en hurtig gåtur) og Tai Chi.
Forskere tilmeldte 226 voksne med fibromyalgi og tildelte tilfældigt 151personer til at lære at praktisere Tai Chi (en eller to gange om ugen i 12 eller 24 uger) 75 personer deltog i standard “moderat intensitet” aerob øvelse (to gange om ugen i seks måneder).
Undersøgelsen viste at personerne i Tai Chi gruppen
[ deltog mere pålideligt i deres tildelte træningskurser
[ rapporterede signifikant forbedring på en standardundersøgelse af fibromyalgi-symptomer, når de blev spurgt seks måneder efter, at behandlingen begyndte.
[ havde mindre angst
[ følte sig bedre i stand til at tro på, at de kunne forbedre deres symptomer gennem deres egne handlinger.
[ rapporterede forbedring efter 24 ugers Tai Chi (vs. 12 uger Tai Chi)
Begge grupper reducerede deres brug af smertestillende midler.

Kilde på engelsk: Harvard Medical School 

Træning og motion hjælper generelt mennesker med gigt, det bliver lettere at komme bedre gennem hverdagen. Mange Tai Chi Chuan-udøvere med gigt oplever en gavnlig effekt.

Elever gennem tiden fortæller, hvordan TaiChi vedligeholder leddenes bevægelighed. Der foreligger meget lidt videnskabelig dokumentation for den positive virkning, der findes dog enkelte undersøgelser af ældre – med og uden gigt- der peger på, at Tai Chi kan genoprette balancen og dermed forebygge fald.

Har du problemer med dine knæ, så husk, at smerter i leddene aldrig bare skal trænes væk. Spørg din instruktør, hvordan du skal forholde dig, så du lægger belastningen på en måde, der ikke skader dig. Når træningen udføres korrekt, er der ingen overbelastning af leddene.

Hvis du har problemer med hænderne og fingrene, kan der opstå en “snurren”, eller hænderne kan blive varme – det er helt normalt og ufarligt. Har du gennemgået en større operation eller er i længerevarende behandling, bør du tale tale med en fysioterapeut eller en læge – så du ved om, der er bevægelser du ikke må udfører.

Tai Chi er et kinesisk kampsystem, der for udøvere også fungerer som et “selvforsvar” mod gigtgener. Selv om du har gigt eller besvær med ryg, knæ eller andre led, kan du sagtens træne Tai Chi Chuan, da det ikke indebærer pludselige ryk eller hop.

Tai Chi træner muskler, sener og led på en skånsom og blid måde. Du får en bedre kropsholdning, som dels er med til at gøre åndedrættet dybere, dels har en beroligende virkning generelt.
Tai Chi skal dyrkes i en afspændt tilstand, men med energi i øvelserne, så du får en dybtgående træning. Belastningen kan justeres individuelt, så den passer til dine behov. Regelmæssig træning kombineret med sund ernæring og et harmonisk sind betyder, at du kan holde dig rask og rørig op i en høj alder.

I Tai Chi strækkes leddene aldrig helt, og du bør især være opmærksom på at holde dine knæ bøjede for at undgå uheldige belastninger. En god instruktør vil hjælpe dig med at finde den dybde/niveau, du skal træne i. Det er ofte mere end de fleste umiddelbart tror. Tai Chi trænes nu om dage mest for sundheden og velværets skyld.

artikel af ergo- og fysioterapeut

 

Mennesker med kroniske lændesmerter har en øget risiko for at få fysiske og psykiske begrænsninger. Det kan blive svært at passe sit arbejde p.g.a smerter, tristhed og social isolation. Derudover er det en økonomisk byrde at have kroniske lænderygsmerter på grund af omkostningerne til medicin, hospitalisering, kirurgisk behandling og fravær fra arbejdet.
Studier har vist, at Tai Chi og Qigong kan bruges som effektive behandlingsalternativer til smertemedicin, som oftest er forbundet med en høj forekomst af bivirkninger i behandling af lændesmerter.

læs mere her FLORIDA ATLANTIC UNIVERSITY –

 

Du får hurtigere og bedre gevinster med en instruktør!

Gode minder

ydre styrke og indre ro
du bliver glad
tag en pause
Previous slide
Next slide

Kontakt