Traditionel Kinesisk Medicin

Her på siden kan du blive lidt klogere på, hvad TCM indeholder

I den daoistiske forståelse af livet og universet, var der først intetheden -Wuji, så opstod der en intention og Tai ji og udfra denne skete den første deling- yin og yang, som er den fundamentale spænding i universet. Spændingen mellem yin og yang skabte qi og fra qi, er alt i universet opstået.
Yin og yang er de to modstridende, men samtidige komplementære kræfter i universet. Alt i universet eksisterer i kraft af spændingen imellem disse to poler. Yin og yang skaber den dynamik, der er i universet, og som gør, at alt er i konstant forandring.
Yin og yang betinger hinanden og er hinandens modsætninger. Den ene part eksisterer kun i kraft af den anden. Yin og Yang er gensidigt afhængige af hinanden. Noget er kun yin i forhold til noget som er yang, og omvendt.
Yin og Yang indeholder kimen til hinanden og er i en konstant cyklus, hvor de hele tiden transformerer og veksler med hinanden. Der er en grænse for, hvor meget yin eller yang kan blive. Når noget har nået sit maksimum, vil det ikke kunne fortsætte og vil derfor ændre sig til sin modsætning – det sker med en glidende overgang.
Intet i universet er statisk, alt er i gang med at blive mere eller mindre yin eller yang. Jo mere der er af den ene, des mindre er der af den anden.
Yin og Yang kontrollerer hinanden.
Når Yin og Yang er lige stærke, er der balance.

Qi er en substans og et begreb, som slet ikke eksisterer i den vestlige verden.Ofte bliver Qi oversat som energi, hvilket er en meget simpel oversættelse for noget der er så omfattende. I østasiatiske filosofier skabes og består alt i universet af Qi. Qi er den energi, der skaber al bevægelse og forandring i universet, men Qi er også resultatet af denne forandring og dynamik. Qi er ikke noget som er endeligt og konstant. Vi kan forstå Qi som værende noget, som er i konstant forandringsproces, både hvad angår form og funktion og som noget, der er defineret af sin aktivitet og funktion.
Qi er noget, som kan åndes ind og ud af kroppen.
Qi er det, som gør os levende, samtidigt er alt materielt Qi.
Både vores sind og vores fysiske krop er Qi.
Qi funktioner:

  • Transformere

Den mad, drikke og luft vi indtager, skal transformeres fra dets grove form til mere forfinede former for Qi Transformation er en aktiv proces der kræver Qi Yuan qi(vores oprindelige qi)er den form for qi, som er hovedansvarlig for de fleste transformationer i kroppen.

  • Transportere

Qi bruges til at transportere vitale substanser rundt i kroppen, fra det sted de bliver produceret, frem til der hvor de skal bruges eller opbevares.Al bevægelse i kroppen vil være afhængig af qi

  • Varme

Yang qi opvarmer blandt andet kroppen. Uden denne varme vil kroppens processer gå i stå.Vi behøver yang varme til at transformere og transportere yin substanser

  • Holde inde

Yang qi holder yin substanser inde i kroppen. Eksempelvis holder Nyre qi urinen inde i urinblæren.

  • Løfte

Qi bruges til at modvirke tyngdekraften og holde organer m.m. på plads.

  • Beskytte

Wei qi, som cirkulerer i mellemrummet mellem musklerne og huden, beskytter imod udefrakommende former for qi, som vil have skadelig effekt på kroppens qi.

 

De 5 faser er fundamental og grundlæggende i kinesisk medicin. De er en måde at anskue og forstå universet. Teorien blev udviklet omkring samme tidspunkt som Yin/Yang teorien (475-221 f.kr)

Alt i universet er skabt af Qi. 

Qi opstår ved interaktion mellem Yin og Yang.
Universet har 5 grundlæggende energier/resonanser
VAND, TRÆ, ILD, JORD, METAL
De 5 faser har et dynamisk spændingsforhold til hinanden og skaber hinanden. De er i konstant bevægelse. Alle fænomener, følelser, bevidsthedstilstande- alt eksisterende, kan defineres udfra de 5 faser.

SHENG CYKLUS:
Skabende, nærende- de 5 faser efterfølger eller skaber hinanden
Det siges at der er et MOR/BARN forhold ex. Vand er Mor til træ
Symbolsk sammenhæng:
Træ skaber/bliver til Ild og forbrændes derved til aske(Jord). Af Jord udvindes Metal, som smeltes til en flydende tilstand, som svarer til elementet Vand. Vand nærer planterne (Træ)

KE CYKLUS:
Balancerer og kontrollerer hinanden, holder hinanden i skak/balance
Ex. ILD og Vand er hinandens modsætninger og de kontrollerer hinanden- samtidig er de afhængige af hinanden. 

Symbolsk sammenhæng:
Træ forstyrrer/ødelægger Jord(ved at dække den)
Jord forstyrrer/ødelægger Vand (ved at tilbageholde den-dæmning)
Vand slukker Ild
Ild smelter Metal
Metal skærer Træ
Stimulerende eller beroligende:
Ex. Ved akupunktur kan Ildorganet/ hjertet stimuleres, samtidig stimuleres Jordorganet Milten og samtidig beroliges Metalorganet lungerne

indhold på vej 🙂

Qi’en gennem årstiderne

  • Forår : bevæger Qi sig op i kroppen (som saft i træerne)

  • Sommer: bevæger Qi sig ud mod kroppens yderside (planter der blomstre)

  • Efterår: bevæger Qi sig nedad (frugten der falder ned)

  • Vinter: bevæger Qi sig indad (som saften i planter/vinterhi)

Først var der intetheden -Wuji, 

så opstod der en intention….

Godkendt
Tai Chi Chuan instruktør

 I februar 2001 fik jeg Mester Tung Kai Ying’s anbefaling om at videregive Tung familiens Yang stil til elever på alle niveauer.