Blankvåben

har du din tilladelse i orden?

Du har formentlig lært dit første våbensæt med et trævåben. Når du begynder at føle dig godt tilpas med det, så er sandsynligheden stor for, at du ønsker dig et “rigtigt” våben.

Det kræver som udgangspunkt tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende knive eller skarpe og spidse våben, med en klingelængde på over 12 cm. Der findes to former for tilladelse, nemlig bæretilladelse og samler-tilladelse.

Samlertilladelsen kan gives til personer, der godtgør at være samlere eller til dekorativt formål.

Bæretilladelsen kan gives til personer, der i foreningsregi skal bære og eventuelt anvende blankvåben, som eksempelvis logebrug og kampsport. Med ansøgning skal indsendes dokumentation for medlemskab og vedtægter fra foreningen.

Snak med foreningens formand – Dorthe, inden du søger.

HUSK at forny din våbentilladelse.

Sørg for at ha' dine tilladelser i orden og husk at have dem på dig, når du bruger dit blankvåben!

Dorthe

Hvilke gevinster får du?

Beijing Sportsuniversitet
trænger du til at få ro og overblik? mere energi i hverdagen
fysiske gevinster
færre smerter, smidighed og god balance
læren om meridianbaner
når energien kan flyde frit og uden blokering gennem energibanerne - kan du skabe optimale betingelser for kroppen og sindet.
Previous
Next